Hotmarker M3E

Individuální značení kabelů a hadic

  • trvalé
  • permanentní
  • rozlišovací
  • ideální pro výrobu prototypů
  • konstrukce rozvaděče
  • malosériová výroba

Elektrické lisovací kleště M3E lze použít k označení až 7 písmen nebo číslic na kabelech, hadicích, částech z PVC, štítcích, kabelových svazcích, teflonových nebo nylonových částech a smršťovacích hadicích.

Model M3E je snadno použitelný ruční nástroj pro trvalé značení, pro použití v dílně, na staveništích a v technologii konstrukce rozvaděčů.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Datový listŽádost o produkt