Vnitřní osvětlení

Naše LED osvětlení a lampy na čtení jsou navrženy pro použití v drsném prostředí. Nabízejí nejen světlo, ale také bezpečnost.

Kromě splnění několika vojenských standardů nabízejí inteligentní světla různé další funkce, např. záložní baterie v případě, že je vozidlo vybité, alarm nízkého napětí, automatická reakce na signály výpadku napájení atd.

Naši zkušení technici vám pomohou najít produkt, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, včetně projektů modernizace a modernizace, které rádi podporujeme!

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information