Vnútorné osvetlenie

Naše LED interiérové ​​osvetlenie a a lampy na čítanie sú navrhnuté pre použitie v drsnom prostredí. Ponúkajú nielen svetlo, ale aj bezpečnosť.

Okrem splnenia niekoľkých vojenských štandardov ponúkajú inteligentné svetlá rôzne ďalšie funkcie, napr. záložná batéria v prípade, že je vozidlo úplne vybité, alarm pri nízkom napätí, automatická reakcia na signály zlyhania napájania atď.

Naši skúsení inžinieri Vám pomôžu nájsť produkt, ktorý najlepšie vyhovuje Vašim potrebám, vrátane projektov dodatočnej montáže a modernizácie, ktoré radi podporujeme!

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information