Double Pole Double Throw, DPDT

G12

Nominálne napätie: 8kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 8
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: DPDT
Maximálny elektrický odpor (ohm): 0,020
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 9
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G13

Nominálne napätie: 15kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 15
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: DPDT
Maximálny elektrický odpor (ohm): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 9
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G2SPD

Nominálne napätie: 15kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 15
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 50
Tvar: DPDT
Maximálny elektrický odpor (ohm): 0,012
Maximálny prevádzkový čas (ms): 20
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 8
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G8SPD

Nominálne napätie: 15kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 15
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 30
Tvar: DPDT
Maximálny elektrický odpor (ohm): 0,025
Maximálny prevádzkový čas (ms): 20
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 8
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G15SPD

Nominálne napätie: 15kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 15
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 12
Tvar: DPDT
Maximálny elektrický odpor (ohm): 0,025
Maximálny prevádzkový čas (ms): 20
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 8
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G23

Nominálne napätie: 20kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 20
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 75
Tvar: DPDT
Maximálny elektrický odpor (ohm): 0,010
Maximálny prevádzkový čas (ms): 30
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G24

Nominálne napätie: 20kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 20
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 30
Tvar: DPDT
Maximálny elektrický odpor (ohm): 1
Maximálny prevádzkový čas (ms): 30
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G53

Nominálne napätie: 20kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 20
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 150
Tvar: DPDT
Maximálny elektrický odpor (ohm): 0,012
Maximálny prevádzkový čas (ms): 100
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt