Latching – Bi-Stable

G12L

Nominálne napätie: 8kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 8
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: DPDT
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 0,020
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 9
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G8L

Nominálne napätie: 15kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 15
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 30
Tvar: SPDT
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 0,025
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 9
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G2L

Nominálne napätie: 15kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 15
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 50
Tvar: SPDT
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 0,012
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 9
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G13L

Nominálne napätie: 15kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 15
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: DPDT
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 9
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G15L

Nominálne napätie: 15kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 15
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 12
Tvar: SPDT
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 9
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G62LC

Nominálne napätie: 25kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 25
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 18
Tvar: SPDT
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 0,500
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G61LA

Nominálne napätie: 35kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 35
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: –
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G61LC

Nominálne napätie: 35kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 35
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: SPST
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G60L

Nominálne napätie: 35kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 35
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 12
Tvar: SPDT
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G64LC

Nominálne napätie: 50kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 50
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: SPDT
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus)): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G71LA

Nominálne napätie: 70kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 70
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: –
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 2,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 20
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 500.000

Dátový listŽiadosť o produkt

G71LC

Nominálne napätie: 70kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 70
Maximálny výkon (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: SPDT
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 2,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 20
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 500.000

Dátový listŽiadosť o produkt