Single Pole Single Throw, SPST

GR3BJA335

Nominálne napätie: 1,5kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 1,5
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 3
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 0,050
Maximálny prevádzkový čas (ms): 0,8
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 0,5
Mech Life (cyklus): 100 Millionen

Dátový listŽiadosť o produkt

GR6CBA335

Nominálne napätie: 2kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60 Hz: 2
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 6
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohm): 0,025
Maximálny prevádzkový čas (ms): 2
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 0,5
Mech Life (cyklus): 100 Millionen

Dátový listŽiadosť o produkt

GR2DNA

Nominálne napätie: 3kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 3
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 2
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,100
Maximálny prevádzkový čas (ms): 1
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 1
Mech Life (cyklus): 100 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

GR4ETA

Nominálne napätie: 4kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 4
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 5
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,03
Maximálny prevádzkový čas (ms): 1
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 1
Mech Life (cyklus): 10 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G41A

Nominálne napätie: 5kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo60Hz: 5
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 30
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,020
Maximálny prevádzkový čas (ms): 10
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 2 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G41B

Nominálne napätie: 5kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 5
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 30
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,020
Maximálny prevádzkový čas (ms): 10
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 2 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

GR6FNA218

Nominálne napätie: 5kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 5
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 8
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,050
Maximálny prevádzkový čas (ms): 3
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 1
Mech Life (cyklus): 100 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

GR5HTA

Nominálne napätie: 7kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 7
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 5
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,36
Maximálny prevádzkový čas (ms): 6
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 1
Mech Life (cyklus): 10 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

GR6HBA318

Nominálne napätie: 7kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 7
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,050
Maximálny prevádzkový čas (ms): 2
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 1
Mech Life (cyklus): 100 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G47B

Nominálne napätie: 8kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 8
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 12
Tvar: SPST-NC
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,030
Maximálny prevádzkový čas (ms): 10
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 2 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

GR6JNB218

Nominálne napätie: 8kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 8
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 8
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,050
Maximálny prevádzkový čas (ms): 3
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 2
Mech Life (cyklus): 100 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G47A

Nominálne napätie: 8kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 8
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 12
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,030
Maximálny prevádzkový čas (ms): 10
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 2 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G43B

Nominálne napätie: 10kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 10
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 25
Tvar: SPST-NC
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,020
Maximálny prevádzkový čas (ms): 10
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 2 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G43A

Nominálne napätie: 10kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 10
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 25
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,020
Maximálny prevádzkový čas (ms): 10
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 2 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G81A

Nominálne napätie: 10kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 10
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 5 alebo 10
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,030
Maximálny prevádzkový čas (ms): 10
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 2 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G81B

Nominálne napätie: 10kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 10
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 5 alebo 10
Tvar: SPST-NC
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,030
Maximálny prevádzkový čas (ms): 10
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 2 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

GR5LTA

Nominálne napätie: 10kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 10
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 5
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,250
Maximálny prevádzkový čas (ms): 2
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 2
Mech Life (cyklus): 2 Billionen

Dátový listŽiadosť o produkt

GR5LTB

Nominálne napätie: 10kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 10
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 5
Tvar: SPST-NC
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,250
Maximálny prevádzkový čas (ms): 2
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 2
Mech Life (cyklus): 2 Billionen

Dátový listŽiadosť o produkt

GR5MTA

Nominálne napätie: 15kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 15
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 5
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,250
Maximálny prevádzkový čas (ms): 3
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 2
Mech Life (cyklus): 100 Millionen

Dátový listŽiadosť o produkt

G22

Nominálne napätie: 25kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 25
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 65
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,005
Maximálny prevádzkový čas (ms): 18
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 2 Millionen

Dátový listŽiadosť o produkt

G28

Nominálne napätie: 25kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 25
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 65
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 18
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 2 Millionen

Dátový listŽiadosť o produkt

G32

Nominálne napätie: 25kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 25
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 45
Tvar: SPST-NC
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,01
Maximálny prevádzkový čas (ms): 18
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 20
Mech Life (cyklus): 2 Millionen

Dátový listŽiadosť o produkt

G38

Nominálne napätie: 25kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 25
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 15
Tvar: SPST-NC
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 18
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 20
Mech Life (cyklus): 2 Millionen

Dátový listŽiadosť o produkt

G62A

Nominálne napätie: 25kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 25
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 18
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,500
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G62B

Nominálne napätie: 25kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 25
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 18
Tvar: SPST-NC
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,500
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G30

Nominálne napätie: 25kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 25
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 100
Tvar: SPST-NC
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,005
Maximálny prevádzkový čas (ms): 18
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 2 Millionen

Dátový listŽiadosť o produkt

G20

Nominálne napätie: 28kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 28
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 110
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 0,005
Maximálny prevádzkový čas (ms): 18
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 10
Mech Life (cyklus): 2 Millionen

Dátový listŽiadosť o produkt

G61A

Nominálne napätie: 35kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 35
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G61B

Nominálne napätie: 35kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 35
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: SPST-NC
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G61LA

Nominálne napätie: 35kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 35
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: –
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G64A

Nominálne napätie: 50kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 50
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G64B

Nominálne napätie: 50kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 50
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: SPST-NC
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 1,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 15
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 1 Million

Dátový listŽiadosť o produkt

G71A

Nominálne napätie: 70kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 70
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: SPST-NO
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 2,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 20
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 500.000

Dátový listŽiadosť o produkt

G71B

Nominálne napätie: 70kV
Nominálne napätie (vrchol KV) DC alebo 60Hz: 70
Max. Prenos (ampér) jednosmerný prúd alebo 60Hz: 10
Tvar: SPST-NC
Maximálny elektrický odpor (Ohms): 2,0
Maximálny prevádzkový čas (ms): 20
Maximálna doba uvoľnenia (ms): 15
Mech Life (cyklus): 500.000

Dátový listŽiadosť o produkt