Predné osvetlenie

Údaje

  • Štandardné a LED verzie
  • 12V | 24V
  • Black-out funkcie podľa špecifikácií NATO
  • Trieda ochrany: IP68 (0,2 bar) alebo IP67
  • Schválenie: EHK – EHS

Žiadosť o produkt